Oppgave 6 - Robotplenklipper

Elever programmerer.

Nå skal vi bruke avstandsmåleren til Bit:Bot. En avstandmåler av denne typen kalles en ultralydsensor.

 

Den sender ut et lydsignal som er så lyst at vi ikke kan høre det. Så tar den tiden på hvor lenge det tar før lyden blir reflektert og kommer tilbake igjen. På den måten kan den finne ut hvor langt borte noe er, akkurat som flaggermusene!


Målet er å få Bit:Boten til å fungere som en robotplenklipper eller robotstøvsuger. Den skal stoppe når den møter en hindring, for så å snu og kjøre en annen vei.


Dere kan ta utgangspunkt i koden under:


Dere vil se at Bit:Boten stopper helt opp hvis den møter en hindring. Men vi vil at den skal snu og kjøre en annen vei! Klarer dere løse dette oppdraget?

 

Elever holder Bit:Bot med ultralydsensor.
Elever studerer Bit:Bot med sonar.