Oppgave 3 - Bygg og programmer et automatisk gatelys

Elever og lærer programmerer.

En smart by trenger automatiske gatelys som slår seg av og på av seg selv! Micro:biten har en innebygd lyssensor, så den kan merke om det er lyst eller mørkt. Den kan vi bruke til å styre gatelysene.

Utstyr:

  • micro:bit med batteriholder
  • LED (en lysdiode)
  • To ledninger med krokodilleklemmer
  • Sugerør e.l.

Kobling:

Start med å kople LED-lyset til micro:biten. Det lange beinet til LED-lyset skal kobles til for eksempel P0 på micro:biten. Det korte beinet skal kobles til GND (som gir jording). 

Så kan du for eksempel sette det inn i et sugerør, så det ser litt ut som et skikkelig gatelys. Du kan også bruke papp eller noe annet dere har liggende som kan bli en gatelykt og slippe ut lys.

Etterpå skal gatelyset programmeres i Makecode. 

Koden må først gi micro:bit beskjed om å sjekke om det er mørkt. Hvis det er mørkt, skal gatelyset slå seg på. Hvis det ikke er mørkt, skal lyset slå seg av. Tips: Dere må sannsynligvis tilpasse tallet for lysnivå (50) slik at det passer med styrken på lyset i klasserommet.

Klarer dere å pusle sammen en kode som gjør at gatelyset virker som det skal? 

Under er et forslag til kode å starte med. Klikk på denne lenka eller på rediger (firkanten med pil) øverst til høyre i kodebildet under for å lage ferdig koden. Den åpner seg i en egen fane.

Slik kopler du.
Sugerør som gatelys.
Elever programmerer.


Ekstraoppgave: Styring ved hjelp av radiosignaler


Hadde det ikke vært stilig om det var en micro:bit som kunne merke om det var mørkt - og så sende et radiosignal til alle gatelysene i byen?

Under er en oppskrift på hvordan dette kan settes opp. Da trenger dere en micro:bit som fungerer som en sender (dette blir lyssensoren) pluss en eller flere micro:biter med gatelys som er mottakere.

 

Programmering av micro:biten som skal sende ut signal

Til denne micro:biten som fungerer som sender trenger vi ikke å kople til noe annet enn en batteriholder.

 

Så skal vi programmere micro:biten til å sende et radiosignal hvis det blir mørkt ute. For å få til dette bruker vi den innebygde lyssensoren på micro:biten. Det første vi gjør i koden, er ved start å velge hvilken kanal vi skal bruke. Her kan vi velge fra 0 til 255. Både sender og mottaker må bruke det samme tallet her for at det skal virke.

 

Så må vi lage kodeblokka for å lese av lysnivå og sende ut ulike signaler. I koden over til høyre er micro:biten satt opp til å sende ut verdien 1 hvis lysnivået er mindre enn 3. Ellers skal den sende ut verdien 0. Her må vi prøve oss litt fram for å finne ut hvilket lysnivå som fungerer i rommet der vi er.

Vi ser at programmeringen av radiosenderen er ganske lik slik den var da vi kun programmerte ett enkelt gatelys. Forskjellen er at i stedet for å skru ett enkelt lys av og på, skal denne koden enten sende ut verdien 1 eller verdien 0 via radiosenderen. I tillegg har den en liten pause så den ikke sender radiosignaler hele tiden.

 

Programmering av micro:biter som skal motta signal

En LED (lysdiode) kobles til med ledninger og krokodilleklemmer, slik som i forrige oppgave.

Når denne mottar et tall via radiomottakeren sin, må vi få den til å sjekke om dette tallet er 1. Hvis det er det, skal lyset gå på. Er tallet noe annet enn 1, skal lyset være av. Se den nederste koden til høyre!

Klarer dere brasene? Lykke til!

Programmering av senderen.

Programmering av senderen.

Programmering av mottakere.

Programmering av mottakere.