Bonusoppdrag

Kod mer! I filmen under får du tips om en morsom ting du kan bruke micro:bit til. Flere tips kommer etter hvert.  

 

Lag en tegnerobot med bit:bot og micro:bit:

  

  

   

Illustrasjon av tallet fire.