Begrepsforklaringer

Skriv ingress her

Algoritme:

Med begrepet algoritme mener vi en oppskrift som forteller oss trinnvis hva som skal gjøres for at noe skal bli fullført - hva som må gjøres for å nå målet. Utfordringen med algoritmer er at de må skrives og følges nøyaktig - og i riktig rekkefølge - for at vi skal få det resultatet vi forventer. Å skrive i riktig rekkefølge er derfor helt essensielt, i tillegg til at man må ta med alle trinnene. En datamaskin følger de instruksjoner den får i den rekkefølge de gis. Et dataprogram er en algoritme, og et dataprogram består ofte av mange algoritmer, men ikke alle algoritmer er dataprogram. 

 

Kode:

En kode er en samling instruksjoner som beskriver en oppgave. Koden kan være et program eller en del av et program.

 

Kommando:

En kommando er en instruksjon til en datamaskin for å utføre en oppgave.

 

Logikk:

Logikk er en betegnelse for foreteelser som er underlagt en viss orden i et sluttet system.

 

Løkker:

Løkker (på engelsk loop) er en datastruktur som brukes veldig mye i programmering. Når vi programmerer, så ønsker vi ofte å gjenta identiske instruksjoner i programmet vårt, uten å måtte skrive mye kode om igjen. Da bruker vi løkker istedenfor, og spesifiserer hvor mange ganger instruksjonene skal gjentas. Spesifikasjonen kan være et gitt antall ganger (for-løkker), eller til en betingelse er oppfylt (while-løkker).

 

Problemløsning:

Å løse en sammensatt oppgave, som kanskje krever at man må identifisere flere enkeltoppgaver som må løses, før man kan finne løsningen på hele oppgaven. Problemløsning krever gjerne en algoritmisk tilnærming, der man utvikler en helt egen løsningsmetode for problemet.

 

Program:

Et program er en oppskrift som sier hva datamaskinen skal gjøre. Programmer skrives i et programmeringsspråk, for eksempel Scratch, Python eller Java, og gir en rekke instruksjoner som forteller hva en datamaskin skal gjøre. Instruksjonene er et sett bestemte kommandoer som settes sammen for å utføre en oppgave eller løse et problem. Et program må skrives i et programmeringsspråk.

 

Programmering:

Programmering er å lage et program for datamaskinen. Begrepet programmering kan også omfatte prosessen med å strukturere oppgaven som skal løses, og dele den opp i mindre biter som til slutt kan løses ved hjelp av de funksjonene som finnes i et programmeringsspråk. Selve prosessen med å skrive programmet kalles ofte for koding. Det handler om å lage programkode, det vil si et sett med regler og uttrykk for å styre digitale enheter.

 

Sekvens:

En sekvens er en serie beskrivelser som følger hverandre i riktig rekkefølge. I en sekvens må man følge hvert skritt i riktig rekkefølge.

 

Symbol:

Et symbol er en abstraksjon. Bak symbolet skjuler det seg gjerne en rekke instruksjoner. F.eks. kan et bilde av en hånd bety at man skal klappe i hendene.