Vitensenterforeningen

Vitensenterforeningen er en forening for de regionale vitensentrene i Norge. Foreningen jobber for å fremme kunnskapen om hva vitensentre er og hvorfor vi trenger dem. Foreningen er også et organ for samarbeid mellom de regionale vitensentrene og arrangerer både administrative møter og faglige seminarer.

Dokumenter

Styret

Tove Marienborg - styreleder

Geir Endregard - styremedlem

Arnfinn Rokne - styremedlem

Målfrid Snørteland - varamedlem

Vitensenterforeningen

v/Tove Marienborg
c/o Nordnorsk vitensenter
Hansinse Hansensveg 17
9019 Tromsø

Tlf: 77 62 09 40 | 95 70 09 39 

tove@nordnorsk.vitensenter.no